top of page

あなたは他の誰とも違うグループ

公開·13名のメンバー

Daluyongnilazarofranciscopdfdownload


Daluyong ni Lazaro Francisco: Isang Nobela ng Pagbabago at Paglaban
Daluyong ay isang nobela sa Tagalog na isinulat ni Lazaro Francisco, isa sa mga kilalang manunulat ng panitikang Pilipino. Ito ay inilabas bilang de-seryeng nobela sa Liwayway noong dekada 60 at isinaaklat noong 1986 ng Ateneo de Manila University Press. Tungkol ito sa pakikipaglaban ni Lino Rivero, isang magsasaka at manggagawa, na napilitang sumapi sa rebelyong Huk sa Gitnang Luzon, dahil sa kaniyang pangarap na lumaganap ang mga "daluyong ng pagbabago" sa kaniyang bayan, lalo na ang kailangang repormang agraryo laban sa malupit na panginoong maylupa at abusadong politiko na kumokontrol sa buhay ng kaniyang mga kababayan.


Download File: https://tweeat.com/2w3jz8


Ang daluyong ay isang malaking alon na likha ng matinding hangin, lindol, o anumang lakas ng kalikasan, na itinumbas sa salitang Ingles na "storm surge". Ito din ay tinatawag na "agwahe" (Español), "aluyo" (Ilokano), "buyun" (Kapampangan), at "katad" (Tagalog). Delikado ang malalaking daluyong kaya kinakailangang lumisan ng mga nakatira sa tabing dagat kapag umaalma ang alon. Sinasabing nagmula sa daluyong ang pangalan ng kasalukuyang Lungsod Mandaluyong sa Metro Manila. Ibinubukod ng mga heologo ang tsunami (mula sa wika ng Japan) dahil itinuturing na likha ng lindol sa ilalim ng dagat at higit na malakas at mapaminsala.


Ang nobelang Daluyong ay naglalarawan ng mga daluyong ng kasaysayan at lipunan na humubog sa mga tauhan at pangyayari. Ito ay nagpapakita ng mga suliranin at hamon na kinakaharap ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo, digmaan, at rebolusyon. Ito ay nagbibigay-daan din sa mga mambabasa na makita ang mga posibilidad at alternatibo para sa pagbabago at pag-unlad ng bansa. Ang nobela ay hindi lamang isang akda ng panitikan kundi isang akda ng pagtuturo at pagtataya.


Ang Daluyong ni Lazaro Francisco ay isa sa mga mahahalagang akda ng panitikang Pilipino na dapat basahin at pag-aralan ng mga mag-aaral at mambabasa. Ito ay naglalaman ng mga aral at inspirasyon na makakatulong sa pagpapayaman ng kamalayan at kultura ng mga Pilipino. Ang nobela ay maaaring mabasa online o ma-download bilang PDF file mula sa ilang mga website .


Mga Sanggunian

  • Francisco, L. (1986). Daluyong: Nobela. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.  • Dalúyong. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from [CulturEd]  • De Guzman, R. (2018). Daluyong ni Lazaro Francisco: Isang Pagsusuri. Retrieved from [Academia]  • Daluyong : nobela : Francisco, Lázaro : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. Retrieved from [Internet Archive]De Guzman, R. (2018). Daluyong ni Lazaro Francisco: Isang Pagsusuri. Retrieved from [Academia](グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報を入手したり、動画をシェアすることができます。
bottom of page